En iyi Tarafı hentbol kuponu nasil olusturulur

Omer abinin kolu altindaki kolum bir segirme gegiriyor. Titredigimi anlami§tir. Artik bunu anlamamasi olanaksiz. i§te tip tip vuruyor elimin ustune.

Kolejdeyken nasil uzak dururdum onlardan! Anamin babamin istedigi kabilinden bir kizdim o zamanlar. Omer abi bizim fakulteye geldiginden buyana, degi§tigimi, degi§mek istedigimi belki bile anlami§tir. Belki bile severler beni.

Tezel devetabaninin yaninda, son umudunu bana baglami§ bir kıya zanlisi kabilinden duruyor. Daha dogrusu, o saksinin onunde ayakta durabilme, boyle bir geceyi atlatabilme umudunu, serinkanli marifet adamligimdan henuz istifayi basmama baglami§ biri gibi.

Kayinvalidemin yirmi §unca yildir kul tanik olmadigi bir saygisizlik, hatta edepsizlikle homurdanmi§tim: Birakin §u Aysel lafini artik!

Ug gundur, defterimin arasindan gikan dü fotografa bakip duruyor, onlarla avunmaya gali§iyorum. Fotograflari Tommy’ye de gosterdim. Daha dikkatle baksaydi fotograflardan birinde izmir’den ayrilirkenki saadetimi, yolculuk heyecanimi gozlerimden okuyabilirdi. izmir Limani’nda bu tasvir gekilirken olumun omzuma dokunacagini ve sarilarin eline köle du§ecegimi bilebilir miydim? izmir Limani’nda, Konakçı Meydani’nda Kore’ye dogru yurttan ayrili§imizin fotografi bu. Ben, boluk komutanimizin hoppadak ayaklan dibine diz gokuvermi§tim. En ondeyim. Uzak-Dogu’nun esrari elan o gunden yuzume sinmi§. Bu esrarli sevince hem §erefli bir vazifeye gitmenin gururu, hem de yurdumdan ayrilmanin heyecani kari§mi§.

Guzel surmelenmi§ gozlerinde bana dogru kagamak click adres url bir baki§. Bu baki§larda yine gok mesture bir tedirginligi yakaliyorum. Ayrica saygili bir i§iltiyi.

Bunun igin babamla gati§mamam, evle kusmemem ister. Ercan’la da Pub’a gitmem. Yalnız evle gati§iyorum, Ercan’la da higbir yere gitmiyorum i§te. igerdekilere yardim eylemek istemedigim sonucu gikiyor.

Otobusun kigi havaya kalka ede, kivrila bukule, bir sure de Mecidiyekoy’un oralarda vinladiktan sonra unlu koprumuze vardik de.

Ona bir yanit ariyor, bulamiyordum hocam. Yildiz’da bir §ey vardi. Az süje§up gok uygulamak, agiklamaksizm tarti§maksizm ya§amak kabil bir §ey... Bu nedenle §u son sozleri benden gok get url kendisini huzursuz etmi§e benziyordu. Ba§ka higbir §ey soylemeden benden ayrildi.

“Ben bile doğrusu seni aramaya gikmi§tim. Boyle münezzeh durma canim, boyle ayriksilik etme gozunu seveyim. Gel kari§ aramiza dosta du§mana kar§i... Sen ihtimal bilmezsin seni nasil sevdigimi. Ben seni, bizim direnim ser Aysel’den müterakki sevmi§imdir inan olsun.

devrimci kadromuzun igine ithal etmelerini onlemenin nazar boncuğu yolu bu. Ayrica Satilik General diyerek bile bir §arki var bu yeryuzunde. Yalniz surme satilmiyor ya Kaput bezi pazarlarinda?

Butun yanit bu. Ve bir kahkaha. Ne derk geldigi katiyen anla§ilmayan, henüz dogrusu i§i gurultuye getirmekten gayri higbir amaci sıfır bir kahkaha.

Yildiz’in babasi da bir kuguk görevli evine gagrili olsa, o karı boyle yirtinir mi? iki ayagi bir pabuca girer mi acaba? Yil-diz’lar da bir muduru ille kolali ortu ustunde agirlayacagiz diyerek dortbir yana seferber olurlar mi? Yildiz’in babasini bizim eve gagirsak ne olabilir? Olabilecek olanlar; babamin ortaligi birbirine katacagi, anamin dem ter iginde bunlarmki kabilinden bir gosteri yari§ina gikacagi du§uncesi oylesine buyuyerek doldu ki igime, Yildiz, az once ilik eli elimin igindeki Yildiz olmaktan nerdeyse gikti.

Umum bizden yana donuyor. Ayten hanim, buru§uk goz-kapaklarina doldurdugu ye§il boyalarla ko§up geliyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “En iyi Tarafı hentbol kuponu nasil olusturulur”

Leave a Reply

Gravatar